Giới thiệu

Chúng tôi đã luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet thông qua đăng ký người dùng, các chương trình trao thưởng, khảo sát người dùng, v.v., việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây. Xemhh.net đã thiết lập "Chính sách về quyền riêng tư" như trình bày dưới đây và chúng tôi cam kết sẽ quản lý các Trang web của chúng tôi nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi được an toàn và hài lòng bằng việc chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép, v.v. thông tin cá nhân do khách hàng của chúng tôi cung cấp.

Sử dụng bọ web

Bọ web được nhúng vào một số trang trên trang web của chúng tôi để kiểm tra số lần các trang cụ thể đã được truy cập. Dữ liệu thống kê nhận được bằng bọ web được dùng để cải tiến trang web của chúng tôi. Ví dụ như quảng cáo cho các trang web mà các công ty đối tác của chúng tôi vận hành có thể được hiển thị dựa trên lịch sử duyệt của bạn trên trang web của chúng tôi, v.v.

Sự đồng ý của bạn

Khi sử dụng dịch vụ của xemhh.net, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách bảo vệ riêng tư này. Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ https://www.facebook.com/hoathinhnhatban. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của TVH. HẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ SỬA ĐỔI Chúng tôi hân hạnh mang đến Dịch vụ xemhh.net phục vụ nhu cầu giải trí, thưởng thức cá nhân của bạn phù hợp với Điều Khoản Sử Dụng này. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ xemhh.net, bạn phải đồng ý và tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng. Việc bạn lướt web, truy cập hoặc sử dụng bất kì Dịch Vụ xemhh.net nào (bao gồm việc tiếp cận Nội dung từ các website liên kết, ứng dụng của xemhh.net) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và bất kì điều khoản, điều kiện hoặc hướng dẫn nào khác được quy định tại trang Web này, cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong những luật về thương hiệu, bản quyền, quyền riêng tư. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TVH, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ TẤT CẢ CÁC LUẬT HIỆN HÀNH. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ các điều khoản được quy định ở đây. Nếu bạn không đồng ý và không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản này, bạn không nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Báo cáo qui phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung, tài liệu, hoặc các tài liệu khác được phát hành thông qua Website TVH, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây. Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của Điều khoản sử dụng của TVH và quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến thông tin qua fanpage https://www.facebook.com/hoathinhnhatban
Về trang chủ